Tag Archives: مسئولین کشور

اعتراض جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور: مسئولین کشور لجوجانه از پذیرش واقعیت‌های موجود طفره می‌روند

جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های ایران در حمایت از کارگران و معلمان٬ بیانیه‌ای صادر کردند. به گزارش «زیتون» در این بیانیه ضمن اشاره به «تنگناهای معیشتی ناشی از تورم افسار‌گسیخته» از بی توجهی مسولین نسبت به اعتراضات صنفی٬ ابراز انتقاد شده است. امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند که «سوگمندانه مسئولین کشورمان گرفتار در… ادامه مطلب »