Tag Archives: مصطفی ملکیان

“در حالی که ما در بدبختی بسر میبریم به ما میگویند نظام دارد با شوکت و قدرت پیش میرود”,مصطفی ملکیان

سال ۱۹۷۲ شخصی به نام جیگمه سینگیه وانگچوک پادشاه کشور بوتان شد. ایشان جای پدرش را گرفت و پادشاه کشور شد. وقتی روی کار آمد، همان روز اول، یک سخنرانی کرد و خطاب به مردم بوتان گفت: “من معتقدم که میزان پیشرفت یک کشور به تولید ناخالص ملی‌اش نیست، این خطاست که تولید ناخالص ملی… ادامه مطلب »