Tag Archives: معافیت چابهار

چرا با معافیت چابهار از تحریم های آمریکا باید مخالفت کرد, عبدالستار دوشوکی

از یک سو هند و افغانستان حداکثر سود از معافیت بندر چابهار از تحریم ها را در راستای منافع ملی خود برده اند و از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز غایت سوءاستفاده از این معافیت را در راستای دور زدن تحریم ها می کند. شاید بتوان گفت زادگاه نگارنده نقطه تلافی منافع مشترک این سه… ادامه مطلب »