Tag Archives: معاويه

رحیم قمیشی: ما یادمان نمی‌رود كه گفتيد حكومت علي اما دست معاويه را از پشت بستيد

وقتی هواپیما جوانان نخبه کشور را زدید در دلتان گفتید چه توضیحی بدهیم، مردم فرموشکارند، چند روز دیگر یادشان می‌رود. ولی ما یادمان نرفت. سعی کردیم هم فراموش کنیم، شاید بتوانیم زندگی کنیم، ولی مگر می‌شد. ما تا عمق دل‌مان سوخته بود، هم برای جوانان‌مان، هم برای دروغ بزرگی که گفته بودید. وقتی آن روز… ادامه مطلب »