Tag Archives: مهندس عباس امیرانتظام

اطلاعیه جبهه ملی ایران بمناسبت درگذشت مهندس عباس امیرانتظام

بازگشت همه بسوی اوست با تأسف و دریغ بسیار درگذشت اسطوره پایداری، آزادی خواهی و میهن دوستی، پوینده دیرپای راه مصدق بزرگ و عضو هیأت رهبری جبهه ملی ایران مهندس عباس امیرانتظام را به اطلاع هموطنان شرافتمند می رسانیم. مراسم تشییع آن بزرگ مرد روز جمعه ۲۲ تیر ماه ساعت ۹ صبح از منزل آن… ادامه مطلب »