Tag Archives: میدان کرج

گزارش میدانی از «پاتوق» کارتن‌خواب‌ها در «میدان کرج»/ مهسا احمدی

ماهنامه خط صلح – اکرم، مرضیه و محمد کسانی‌اند که خیابان را برای زندگی انتخاب کرده‌اند؛ کارتن‌خواب‌هایی که همه با همین نام‌ها خودشان را معرفی می‌کنند. بعضی‌هایشان نمی‌دانند چه شد که خانه‌شان خیابان شد و زندگی‌شان شبانه. مرضیه را از خانه بیرون کردند و در خیابان ماند. محمد با پدرش نساخت و بیرون آمد و… ادامه مطلب »