Tag Archives: نام تازه

«جهاد تبیین»، نام تازه‌ «رفع شبهه‌» سابق است

با تبیین از بالا ازسوی «خودی‌های آتش‌به‌اختیار» شکاف میان حکومت و شهروندان پر نمی‌شود علی خامنه‌ای در دیدار خود با جمعی از دانشجویان «خودی»، از یک جهاد تحت عنوان «جهاد تبیین» سخن گفت (۵ مهر ۱۴۰۰). این که خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان خودی این نکته را مطرح می‌کند، بدانجا بازمی‌گردد که انتظار وی از… ادامه مطلب »