Tag Archives: نظام سقوط کرد

تیتر یک روزنامه ها: نظام سقوط کرد!

یک روز آن قدر دیر آزادی می آید و چنان یک باره و سیل وار که دیگر روزنامه نگاران، فرصت نخواهند کرد، “تیتر یک” را دو بار بخوانند. زمان، شتابان می رود و هیبتِ یک خبر، تمام صفحه اول را فرا می گیرد که: “نظام سقوط کرد”. روزنامه، آئینه زمان است و دفتر خاطراتِ جمعی… ادامه مطلب »