Tag Archives: هیچ زنی

قطعا یزید رگه هایی از جوانمردی داشت!!! در کربلا هیچ زنی شهید نشد…

هیچ بیماری کشته نشد… جنگ هدفدار بود و فقط کسانی کشته شدند که به میدان جنگ در می آمدند… دشمن خلیفه را به نزد خلیفه می برند، در آنجا بدترین ناسزاها و الفاظ ِتوهین آمیز را از یک زن می شنود، اما دستور حصر و زندانِ او را نمی دهد. احد الناسی به آن زن… ادامه مطلب »