Tag Archives: و نه دنیای آنها

منصوری: نه دین مردم آباد شد و نه دنیای آنها

 آذر منصوری دبیرکل جدید حزب اتحاد ملت در هفتمین کنگره سراسری این حزب گفت: ایران عزیز ما در موقعیت خطیر و پیچیده ای قرار دارد؛ رنج معیشت مردم، تحریم هاو تهدیدهای منطقه ای و جهانی، بحران های جدی محیط زیستی و از همه مهمتر، کاهش سرمایه اجتماعی تضعیف مشارکت ملی در مواجهه آنها. متن کامل سخنان… ادامه مطلب »