Tag Archives: پروین محمدی

پروین محمدی، خطاب به روحانی: ” نجابت” ازآن ما و ثروت های نجومی ازآن شما 

پروین محمدی : پس از چند ماه که هر روزه با دزدی های مرئی و نامرئی از درآمدهای حداقلی ما کارگران بوسیله نوسانات نرخ ارز صورت گرفت و قدرت خرید میلیونها حقوق بگیر بیش از دو برابر سقوط کرد و دورنمای زندگی برای ما کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران سیاه تر از پیش… ادامه مطلب »