Tag Archives: پناهجویان ایرانی

پناهندگی در صربستان؛ داستان پناهجویان ایرانی

سعید کمالی دهقانخبرنگار گاردین – بلگراد چهارشنبه روز نسبتا گرمی در مرکز پناهندگی «میکسالیشته» در بلگراد – پایتخت صربستان – و غلغله است. دو آرایشگر گوشه‌ای از اتاق را به سلمانی سیار تبدیل کرده‌اند و حدود ۱۰ – ۱۲ پناهجو دور آن‌ها حلقه زده‌اند تا نوبت‌شان شود و مجانی موهایشان را کوتاه کنند. گوشه‌ای دیگر،… ادامه مطلب »