Tag Archives: چرخ زندگی مردم

یك اقتصاددان: چرخ زندگی مردم خوابید و چرخ زندگی بستگان به گردش درآمد!

 یك اقتصاددان و صاحب نظر ارشد در امور تجارت جهانی نسبت به انتصاب داماد رئیس جمهور بعنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت شدیداً واکنش نشان داد و گفت: پنج سال پیش مردم شریف ایران از جمله بندۀ حقیر با هدف بهبود اوضاع کشور، غلبه بر مشکلات سیاسی، اقتصادی و بین المللی، رفع تبعیض و… ادامه مطلب »