Tag Archives: چهل سال نکبت

“هیچ چیز در تاریخ معاصر هیچ کشوری از آسمان فرود نیامده است”؛ چهل سال نکبت ولایت فقیه ,دکتر ریموند رخشانی

زمان اندیشیدن، با بینشی استراتژیک و با برنامه­ا­ی عملی‌ و پیشرو پیرامون گذار از این نظام، و در مورد زیرساخت­های نظام آینده­ی ایران فرارسیده است، تا اشتباهات گذشته­مان­ تکرار نشوند.  بویژه که مردم ما در سال­های‌ پیش رو با چالش­ها و بحران­های جدی در مورد نیازهای ابتدایی انسانی (هوا،… همه­ی ­ نظام­ها در طول‌ تاریخ… ادامه مطلب »