Tag Archives: کسی باور نکرد

بختیار راست می‌گفت، خوشبختانه کسی باور نکرد! هادی خرسندی

فرمودند می‌دانی وحید، داریم رکورد را می‌شکنیم. انقلاب دارد چهل ساله می‌شود. پرسیدم کدام رکورد را می‌شکنیم؟ فرمودند رکورد همین انقلاب را. درست نفهمیدم چه می‌گویند. الکی گفتم بله. فرمودند چهل سال پیش در چنین روزهایی وضع بدی بود، خیلی بد. بختیار نخست‌وزیر شده بود. دیوانه بود، به جای اینکه مطبوعات را ببندد و ساواک… ادامه مطلب »