Tag Archives: کشاورزان اصفهان

بی آبی و بیکاری؛ کشاورزان اصفهان در زندان

ظرف دو سه ماه گذشته تعداد زندانیان دو برابر شده است در جریان بررسی طرح موسوم به ساماندهی زندانیان در مجلس شورای اسلامی گوشه ای از وضعیت فاجعه‌ بار زندانها در جمهوری اسلامی برملا شد. نماینده ای بنام قاضی‌پور با بیان اینکه تعدادی از زندانیان بخاطر اوضاع آشفته اقتصاد کشور در زندان هستند، گفت: زندانها… ادامه مطلب »