Tag Archives: کودتاست؟!

تأملات بهنگام؛ آیا وقت «کودتا»ست؟!

– ادامه وضع فعلی در عدم قرنطینه شهرهای بزرگ- تنها به خاطر ترس حکومت از مقاومت بخشی از مردم مستأصل و مُعسر- شرایطی را موجب خواهد شد که ابتلای بسیاری از باشندگان این شهرها را به بیماری کذایی در پی خواهد داشت. دیر یا زود، با شدت گرفتن همه‌گیری بیماری، به ناچار، نظامیان برای اجرای… ادامه مطلب »