Tag Archives: کودکان قربانی سیم‌ کشی‌های غیراستاندارد

چابهار؛ کودکان قربانی سیم‌ کشی‌های غیراستاندارد

نصف جمعیت شهر چابهار با ۵۶ هزار نفر در مناطق حاشیه‌نشین، فاقد برقرسانی مناسب و استاندارد وزارت نیرو هستند و خانه‌هایشان را با سیم‌های نامناسب، ناایمن و خطرناک خودشان، برقدار کرده‌اند. به گزارش ایسنا، 56 هزار نفر از مردم شهر چابهار برق ندارند؛ این شاه‌بیت صحبت‌های اخیر نماینده مردم چابهار در نطق میان دستور مجلس… ادامه مطلب »