Tag Archives: گارد ساحلی بریتانیا

نجات ‘مهاجران ایرانی’ سوار بر قایق های کوچک توسط گارد ساحلی بریتانیا

سه قایق که سرنشینان آن ظاهرا مهاجران ایرانی هستند توسط گارد ساحلی بریتانیا در کنت به ساحل هدایت شده اند هفت مرد، یک زن و یک کودک خردسال سوار یک “قایق کوچک سر باز” بودند و ۱۰ مرد دیگر ظاهرا سوار یک قایق دیگر پیدا شدند. تصور می شود همه آنها ایرانی باشند. بی بی… ادامه مطلب »