Tag Archives: یگانه بودن خدا

آیا «یگانه بودن خدا» با رواداری و چندصدایی در تضاد نیست؟

در این جمله که «هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست» آیا انحصاری اخلاقی نهفته است؟‌ ادیان تک‌خدایی یا توحیدی از منظر رواداری و چندصدایی چه تفاوتی با ادیان چندخدایی دارند؟ چرا ایده توحید و یکی بودن خداوند تا این حد در اسلام، مهم و مرکزی است؟ یان آسمن، مصرشناس آلمانی در کتاب« تک‌خدایی و زبان… ادامه مطلب »