ادب و هنر

چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد

خود را بکم و بیش دژم نتوان کرد؛

کار من و تو چنانکه رأی من و تست

از موم بدست خویش هم نتوان کرد

 

فروغ فرخزاد

شاعران بزرگ ایران زمین

دیوان شهریار

دیوان حافظ

رباعیات خیام

مولوی

مشیری

لیلا کسری

فرد منش

Persopedia

در سایه روشن کلام

آوای آزاد

هفتان

ادبیــــات و فــرهـنـگ

 انجمن هنر در تبعید

سهراب سپهری

سینما

تاریخ و فرهنگ ایران زمین

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

عکاسباشی

فریدون فرخزاد

نگارخانه آثار

ادبیات و فرهنگ

سازمان فرهنگی اشهین

آریانپور

قرآن

میراث فرهنگی

ایران فرهنگ

سازمان میراث فرهنگی ایران

فرهنگسرا

شبکه فرهنگی ایرانیان اروپا

شورای گسترش زبان فارسی

مجله شعر

هوشنگ گلشیری

 فروغ فروخزاد

فریدون مشیری

شاملو

مریم حیدرزاده

پروین اعتصامی

سیمین بهبهانی

شهریار

مهدی اخوان ثا لث

دیوان اشعار

شاهنامه

رباعـیات خـیام

درباره خیام

خیام

 خیام

خیام  خیام خیام خیام
شاملو خسرو ناقد شرکت کتاب عرفان نظرآهاری
     استاد ادیب برومند