با چه زبانی بگویند ما تروریست و ضد ایران هستیم؟ احمد پناهنده

By | ۱۳۹۸-۰۱-۲۳


از زمانی که آمریکا، سپاه پاسداران تبهکار اسلامی را در لیست تروریستی قرار داد، کسان پنهان شده در درز و شکاف متعفن اسلامیون تبهکار، که تا همین روزها، در صحنه شطرنج مبارزاتی، ادای مخالفت با حکومت و سپاه جنایتکار را در می آوردند، نقاب از چهره بیرون کشیدند و نشان دادند که همگی تروریست و پاسدار جنایتکار تبهکاران اسلامی هستند
این کسان نه فقط در جبهه به اصطلاح اصلاح طلبان بلکه در بیرون از آنها حتا در این خارج از ایران در طیف چپ، ماهیت بغایت ضد ایرانی شان را این روزها آشکارتر کردند
آری
در یک کلام باید گفت و نوشت که امروز دیگر جای اما و اگر و تردید نیست و هر ایرانی که خودش را وطندوست و ایرانی می داند، باید در صفی قرار بگیرد که آن صف، سپاه جنایتکار تبهکاران اسلامی را تروریست تعریف می کنند
وگرنه از نگاه من به ایرانی بودنشان باید شک کرد
یادمان باشد که هر ایرانی اگر شناسنامه ایرانی داشته باشد، حتمن ایرانی نیست بلکه ایرانی کسی است که به تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانی و چهارچوب ارضی و آبی و هوایی و یکپارچگی اش را باور داشته باشد و در راه پاسداری از این داشته ها و ارزشها بکوشد و جان فدا کند
با این نگاه، من به عنوان یک شهروند ایرانی، کلیت خکومت تبهکار اسلامی را با همه ی نهادهایش ضد ایرانی می دانم
زیرا این جماعت ضد ایرانی بارها گفتند و عمل کردند که ایران را ارزش نمی شناسند بلکه اسلام تبهکار برایشان ارزش است
سپاه جنایتکار تبهکاران اسلامی هم وظیفه خودش را چنین تعریف می کند که:
” فلسفه تشکیل این نهاد، فقط برای حفظ همین نظام تبهکار اسلامی تاسیس شده است و وظیفه ما حفظ همین نظام است و بس”
حتا در آرم خودشان از یک واژه ایرانی و پارسی استفاده نکردند و نمی کنند
پس به باور من این نهاد در گلیتش ضد ایرانی و تروریست است
البته مایل هستم اضافه کنم که نگاه من فقط به فلسفه و وظیفه این نهاد ضد ایرانی و تروریستی است، نه همه ی اعضای این نهاد
زیرا باور دارم ایرانیان زحمت کش برای امرار معاش و سیر کردن شکم زن و بچه شان بناچار در این نهادها خدمت می کنند
و باور دارم همین افراد در تند-پیچ های تعیین کننده به سمت ملت ایران برمی گردند و سلاحشان را به طرف فرمانده هان جنایتکارشان می گیرند
در پایان بمایل هستم اضافه کنم که، خوشحال باشیم نقاب ها از چهره ها به زیر کشیده شده است و صف ایرانیان با نا ایرانیان جدا شده است

احمد پناهنده
یازدهم ماه آپریل سال دو هزار و نوزده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *