شهر بُستان، ۹۰ کیلومترى اهواز؛ فیلمی از “سرقت کمک‌های مردمى به سیل‌زدگان توسط نهادهاى حکومتی” / مردم شهر جلوى کامیونها را میگیرند

By | ۱۳۹۸-۰۲-۰۲