آقای روانپزشک حکومتی: حافظ، سعدی، تمام شاعران و نویسندگان ما بچه باز بودند

By | ۱۳۹۸-۰۴-۲۵

اینها ادعای فردی به نام بهنام اوحدی است، کسی که روانپزشک، روان درمانگر مشکلات جنسی، مشاور ازدواج و عضو کمیته سکسولوژی انجمن روانپزشکان ایران است! بیچاره کسی که مشاور و دکترش این آقا باشد.