زوج دستفروش فعال در اینستاگرام پس از ‘بازداشت’ از ایران ‘خارج شدند’ 

By | ۱۳۹۸-۰۴-۲۵

زوج دستفروش فعال در اینستاگرام که پیشتر خبر دستگیری‌شان را داده بودند، از ایران خارج شدند و در ویدئویی از جزئیات دستگیری، ‌بازجویی و زندان گفتند.

به گزارش بی بی سی، پدرام نظری می‌گوید پس از بازجویی مدتی در اوین بوده و همسرش ندا قصیر در زندان ورامین نگهداری می‌شده است.

آنها در ویدئو گفته اند به اتهام “توهین به فلسطین و سوریه” در ویدیوهایشان، به تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده اند.

این زوج دستفروش که هرکدام در اینستاگرام صدها هزار فالوئر دارند، به زبان طنز از مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی انتقاد می‌کردند.

 

Visa det här inlägget på Instagram

 

زوج دستفروشی که در اینستاگرام فعالیت می‌کردند و پیشتر خبر دستگیریشان را داده بودند، از ایران خارج شدند و در ویدئویی از جزئیات دستگیری، ‌بازجویی و زندان گفتند. پدرام نظری می‌گوید پس از بازجویی مدتی در اوین بوده و همسرش ندا قصیر در زندان ورامین نگهداری می‌شده. آنها در ویدئو گفته اند به دلیل توهین به فلسطین و سوریه در ویدیوهایشان، به تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده اند. این زوج دستفروش که هرکدام در اینستاگرام صدها هزار فالوئر دارند، به زبان طنز از مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی انتقاد می‌کردند.

Ett inlägg delat av BBC NEWS فارسی (@bbcpersian)