جوانان تهرانی با دست خالی در مقابل نیروهای ضدشورش ایستادگی کرده و هم اکنون برخی از فرعی های اطراف بازار بزرگ در تصرف مردم است

By | 2018-06-26

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.