«دورود» در استان لرستان نیز به اعتصابات سراسری پیوست, اعتصابات سراسری به بازار وکیل شیراز رسید

By | 2018-06-27

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.