فیلم زاویه جدید لحظه انفجار اتوبوس سنندج کە واقعیتهای دیگری رانشان داد

By | 2018-07-12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.