پیش بینی های دقیق یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که در آن زمان مورد تمسخر قرار میگرفت: تا ۵ سال دیگه برق و آب قطع میشه

By | 2018-07-22

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.