نماینده بوشهر: کشتی های چینی با مجهزترین امکانات به جان صیادان سنتی افتاده اند

By | 2018-07-24

One thought on “نماینده بوشهر: کشتی های چینی با مجهزترین امکانات به جان صیادان سنتی افتاده اند

  1. Ganogh

    hormozgan koja boshehr koja, ishan nemande bandar abbas hastand na bosher

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.