مسئولين بیمارستان الزهرای اصفهان نه تنها انگشت قطع شده بيمار اورژانسی را پيوند نزدند بلکه او را تهديد به کتک زدن هم کردند

By | 2018-07-31

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.