جوگیر شدن مداحی که جایگاه خود را نمیشناسد و به شعور مردم توهین میکند!

By | 2018-09-14

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.