جناب روحانی دنیا به بی اخلاقی ما نگاه میکند

By | 2018-09-16

سازمان ملل متحد در روز ۱۲سپتامبر ۲۰۱۸ اعلام نمود که دولت اسد در این سال ( ۲۰۱۸ میلادی) مسئول سه حمله شیمائی بمردم کشور خود در سوریه بوده است. این حملات در ایالت ادلب در بخش شمال غربی سوریه، و در ژانویه امسال در دوما، در غوطه شرقی، اتفاق افتاده اند. در تاریخ ۷ اپریل امسال، دولت اسد مجددا به دوما و با گاز کلر حمله کرده است. در این حمله بیش از ۵۰ نفر کشته و صدها نفر مجروح شده اند. بدنبال این حمله، سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس به تاسیسات شیمائی اسد حمله کردند که رهبر جمهوری اسلامی رهبران این سه کشور را جنایت کار نامید.

کلمه: مهدی نوربخش

با اولین حمله شیمایی اسد در اگوست سال ۲۰۱۳ و استفاده از گاز سرین در شرق و غرب غوطه که به کشته شدن بیش از ۱۴۰۰ انسان بیگناه انجامیده بود، اوباما و کشورهای اروپائی با پوتین در یک مذاکره به نتیجه رسیدند که دولت سوریه اجازه دهد که سلاح شیمیائی ان کشور که میتواند در جنگ مورد استفاده قرار گیرند و از نظر قوانین بین المللی استفاده از انها غیر قانونیست، منهدم گردند. این کار توسط سازمان ملل صورت گرفت اما گویا دولت اسد بعد از این سال هنوز به تولید سلاح و گازهای شیمیائی غیر قانونی برای استفاده در مقابله با مخالفین و شهروندان کشورش ادامه داده است. با حملات شیمائی امسال، ۲۰۱۸ میلادی، تعداد کل حملات شیمیائی در سوریه به ۳۹ عدد میرسد که در گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل، دولت اسد مسئول ۳۳ عدد این حملات شناخته میشود.
جناب روحانی، بعنوان کشوریکه در جنگ عراق مورد حمله شیمائی قرار گرفت، ایا نباید ما به استفاده اسلحه های شیمیائی حساسیت بیشتری نشان داده و اجازه نمیدادیم که نام کشور ما بعنوان یک از حامیان دولت مستبد اسد شریک این جنایات ثبت گردد؟ مطمئنا امروز نمیتوانید سازمان ملل و گروه حقیقت یاب انرا دست نشانده دولت امریکا بدانید. خود خوب میدانید که دبیر کل فعلی سازمان ملل متحد اقای انتونیو گوتیرز چگونه بلحاظ سیاسی در مقابل سیاستهای دولت ترامپ قرار گرفته است. لذا توجیهی برای عدم قبول مسئولیت برایتان نمیماند و نمیتوانید از توجیه فریبکارانه ایکه نظام سیاسی ایران برای نادرست خواندن این گزارشات تا بحال استفاده کرده است، استفاده کنید. تاریخ شاید در زمان حیات شما و بزودی در مورد جنایت کشور ما در حمایت از استبداد اسد بقضاوت بنشیند. مطمئن باشید اکثریت مردم کشورما حمایت نظام از اسد را یک جنایت در حق مردم سوریه و یک جفای اخلاقی در حق مردم کشور ما و اصولی که اکثر مردم این سرزمین بعنوان ارزشهای دینی و اخلاقی بان اعتقاد دارند میدانند. جنایت کشور ما در سوریه همراه با جنایات اسد و پوتین و کشورهای خارجی که حامی گروههای تروریستی در این کشور شدند بر هیچ کس پوشیده نیست. نظامیکه نهایتا شما تعلق خودرا بان نشان داده اید دستش بخون هزاران انسان بیگناه در سوریه الوده است. نظامیکه بان تعلق دارید به درون سوریه رفت تا با ریختن خون مخالفین دولت اسد و حفظ اسد به سیاست «عمق استراتژی» اسرائیلی و غرب ستیزی خود جامه عمل بپوشاند. بقیه استدال های نظام برای فریب مردم و خصوصا فریب انسانهای بیگناهی بود که بنام مدافعین حرم به سوریه بردید تا از احساسات دینی انها برای خونریزی مردم بیگناه در سوریه استفاده کنید. امروز پایان این قمار سیاسی نظام بیش از هر زمانی روشنتر شده است. ایران در سوریه برای ایجاد «عمق استراتژی» اسرائیلی ستیزی، شکست خورده است و پوتین و روسیه را در جایگاه کنترل کامل این کشور قرارداده است و بیش از دویست بار پایگاههای ایجادی کشورما در سوریه توسط اسرائیل در این یکسال گذشته بمباران شده اند.
تعجب اینجاست که کشوری که در مقابل قانون شکنیهای رئیس جمهور دست راستی و تبعیضگرای امریکا قرار گرفته است و توقع دلرد که جامعه جهانی به این بی مهری و قانون شکنی امریکا پاسخ گوید، خود حامی مستبد و کشوریست که قوانین بینالمللی را با استفاده ازسلاح شیمیائی زیر پا گذاشته و از انسانهای بیشماری خون ریخته و بسیاری را اواره و قربانی استبداد خود کرده است. دولتهای فرانسه و المان و بسیاری از کشورهای اروپائی که چشم بحمایت انها در مقابل تحریمهای امریکا داریم امروز مترصد ان هستند که اسد و حامیان او در پس گیری ادلب بچه جنایتی دست خواهند زد. انها نگران ان هستند که اسد و پوتین با حمایت شما در پس گیری مسلحانه ادلب سلاح شیمایی استفاده کرده و جانهای بسیار دیگری را قربانی قساوتهای خود کنند.
جناب روحانی، مردم دنیا دیگرصبر و طاقت کشیدن بار جنایت و شرمساری رهبران خودرا ندارند و از انها میخواهند تا در مقابل حقیقت و عدالت تسلیم گردند. این هفته رئیس جمهور فرانسه، امنوئل مکرون، شکنجه کردن مخالفین استعمار خونبار فرانسه در الجزایر را جنایت خواند و بدیدار همسرو خانواده موریس ادین که بعنوان یک مخالف شکنجه و مفقود شده بود رفت تا به وجدان میلیون ها شهروند فرانسه تسکین و ارامش دهد. مکرون در انتخابات سال ۲۰۱۷ استعمار گذشته فرانسه را «جنایت علیه بشریت» خواند. ژاک شیراک در سال ۱۹۹۵ از یهودیان برای همکاری فرانسه با المان هیتلری درهلوکاست پوزش خواهی نمود. این رهبران برای ارامش ملت خود و تسکین الام ملیون ها انسان دست باین کارهای قابل تقدیر زده اند.
سیاستهای کشور ما در خارومیانه و سوریه نه برای برقراری عدالت و صلح توسط رهبری و ماجراجویان سپاهی طراحی شده است. یک نظام غیر مشروع که بر عدم مشروعیت خود در تقلب انتخاباتی سال ۸۸ صحه گذاشت، بدنبال توجیه سلطه خود از طریق یک ایدئولوژی کاذب غرب ستیز و ماجراجوئیهای بین الملی است. حتما یادتان میاید که در کمپین انتخاباتی دور اول خود بمردم کشور قول دادید که راه صلح در سوریه را در یک انتخابات ازاد میبینید. بر این تعهد پشت پازدید و اکنون مواضع دولتتان در مورد سوریه با واقع گرایی و عدالت فاصله گرفته و همدست و همداستان با روسیه شده اید. پوتین و اسد اگر دستشان برای پس گیری ادلب باز باشد از گاز شیمیائی هم استفاده خواهند کرد.انوقت در شرمساری این جنایت و گناه بزرگ شما هم دخیل و شریک خواهید بود. سیاستهای غیر اخلاقی و ضد منافع ملی کشورما در خاورمیانه توسط رهبری و سپاهیان ماجراجو با عاقبت نیکویی روبرو نبوده است. کوشش کنید در سوریه بنام و حمایت شما جنایت دیگری افریده نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.