شب عاشورا، شهرری: محمود احمدی نژاد پس از آن‌که خواست به دستشویی برود، هوادارانش هم تا مستراح با او رفتند!

By | 2018-09-21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.