اعتراض سپرده گذاران بانک افضل شهر ارطه، مازندران مقابل درهای بسته بانک , گردهمایی مالباختگان مؤسسه کاسپین در برابر دادسرای پولی و بانکی در خیابان فاطمی

By | 2018-09-25

گردهمایی مالباختگان مؤسسه کاسپین در برابر دادسرای پولی و بانکی در خیابان فاطمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.