سید محمد حبیبی: دیگه اشکنه هم نمیشه خورد 

By | 2018-09-25

دور حیات دو روزی نبود بیش- آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت….

بهترین وارزشمندترین مرگ، شهادت. راحت ترین مرگ، سکته، و بدترین مرگ، جان کندن تدریجی برای زنده ماندن، است.

آن بهترین و ارزشمند ترین و آن راحت ترین مرگ، که دست ما نیست، باید بر آدم عارض شود تا به یک باره، از شر بلاهای نازله ناشی از ندانم کاری های مدیریتی که مانند باران بر سرش می بارد، راحت شود!

واما فعلا آن چه دست به نقد، نصیب بعضی ها شده ( کارکنان حقوق بگیر و بازنشستگان فراموش شده ای است،که افزایش حقوق شان پشت سد طرح هماهنگی حقوق، گیر کرده!) بدترین نوع مرگ، یعنی جان کندن تدریجی برای زنده ماندن با درد های جسمانی وروانی وحقوقی کم و ثابت، در مقابل هزینه های متغیر و رو به بالا! وبی خبری مسولین که نان و آب شان بر قراراست،قسمت این قشر آسیب پذیر شده، که کم مانده ، آب و برق شان هم قطع ،ودر بدترین شرایط رو به مرگ قرار گیرند!

سیب زمینی دیروز ۳۶۰۰ تومان بود و امروز ۴۶۰۰ تومان! خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کنه!

سه شنبه ۳ / ۷ / ۹۷ دیگه اشکنه هم نمیشه خورد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.