رانندگان اعتصابی کامیون تهدید به اعدام شدند

By | 2018-09-29

اعتصاب سراسری کامیونداران که از روز 31 شهریور آغاز شد برای هفتمین روز متوالی همچنان ادامه دارد. محمدجعفر منتظری دادستان کل قوه قضاییه رانندگان اعتصابی را تهدید کرد که در صورت جلوگیری از حرکت کامیون‌ها با اتهام «قطاع ‌الطریق» (راهزنی) مواجه و ممکن است اعدام شوند!

فیلم زیر: دعوت اعتصاب کنندگان از باربری‌های دیگر با شعار : نترسید نترسید ، ما همه با هم هستیم

به گزارش خبرگزاری هرانا، از روز شنبه 31 شهریورماه رانندگان کامیون در بسیاری از شهرهای ایران در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون و تریلر شهرستان دزفول گفت: “شرکت‌های حمل و نقل با دلال‌بازی‌های خود حق کامیون‌داران را از نظر شرعی و قانونی ضایع می‌کنند و متاسفانه کسی یا نهادی با آنها برخورد نمی‌کند. درآمد کامیون‌داران بر اساس ریال است ولی قیمت اجناس و قطعات حتی ایرانی بر اساس دلار تعیین می‌شوند.

هفتمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری کامیون‌داران؛ افزایش شمار بازداشت‌شدگان به دستکم 81 تن

رئیس کل دادگستری استان فارس از دستگیری تعداد 35 فرد به اتهام اخلال در نظم و امنیت و مخل حمل و نقل جاده ای در این استان خبر داد.

به گزارش ایسنا، «علی القاصی مهر» بعداز ظهر جمعه 6 مهر و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قانونگذار اجازه تعقیب کیفری در مورد برهم زنندگان امنیت جاده ها را داده است؛ گفت: اتهام بر هم زنندگان امنیت جاده قطاع الطریق و افساد فی الارض است.

او تصریح کرد: برهم زنندگان امنیت جاده ها که به اشکال مختلف یا با استفاده از سلاح های گرم و سرد و اقدام به ضرب و شتم رانندگان و ایجاد رعب و وحشت برای آنان اخلال در امنیت افراد و راه ها می کنند، براساس قانون به اتهام قطاع الطریق و افساد فی الارض تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و می گیرند.

القاصی خاطرنشان کرد که دستگیر شدگان در زمینه اخلال در امنیت جاده ها، برای رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به جرائمشان، با نیابت قضایی به فارس منتقل شده اند و در اعمال مجازات آنان اغماض نخواهد شد.

راهنمایی برای مُبارزه هماهنگ دیگر بخش های جامعه

منصور امان: اعتصاب سراسری رانندگان که از روز یکشنبه آغاز گردیده، امروز وارد چهارمین روز خود می شود. رانندگان و کامیونداران در ده ها شهر مُتحد و همبسته دست از کار کشیده اند و هر روز تعداد بیشتری به اعتصاب می پیوندند. این یک رویارویی مُهم جُنبشهای اعتراضی با حُکومت است که چه از نظر شکل و چه درونمایه، تاثیرات پیش برنده ای در حرکت عُمومی بخشهای دیگر جُنبش خواهد داشت.

دور تازه اعتصاب رانندگان و کامیون داران بر زمین سفت یک آگاهی کسب شده از اعتصاب خرداد ماه ایستاده است. هیچیک از وعده های مجلس، دولت و اُرگانهای زیر مجموعه اش به واقعیت نپیوست، خواسته های مُبرم اعتصابیون بی پاسُخ ماند و آنها با مُشکلاتی که زندگی و معیشت شان را تهدید می کند، به حال خویش رها شدند. رانندگان و کامیون داران در عوض با این تجربه روبرو شدند که عملی ترین واکُنش حُکومت به مُطالباتشان، فشارهای امنیتی و پلیسی، اجیر کردن اعتصاب شکن و تبلیغات دروغین و تحریک آمیز علیه آنها است.

اعتصاب خرداد به گونه روشن تری به رانندگان و کامیون داران نشان داد که طرف حساب آنها کیست و دست حمایت قانونی و قهری چه کسی در پس مُشکلات آنها نهُفته است. دولت به آنها ثابت کرد که قُوه اجرایی تدبیرها و راهکارهایی است که زندگی شان را سخت تر می کند و مجلس به آنان آموخت که قوانین آن برای فرادستان وضع شده است و علیه فرودستان به کار گرفته می شود. “دُشمن ما همینجاست”، این چکیده و بیان آگاهی مزبور است.

با وجود سر باز زدن حُکومت از شناسایی و حل مُشکلات رانندگان و کامیون داران، اعتصاب خُرداد آنها را از خواسته هایشان دور نکرد، بلکه با نمایاندن قُدرت صنفی و اقتصادی این بخش، راه را برای مُبارزات گُسترده تر و تاثیرگذار تر هموار کرد. این واقعیت را می توان در اعتصاب کنونی مُشاهده کرد. آنها توانسته اند به گونه گسترده تری از پیش با یکدیگر حتی در دور افتاده ترین شهرها ارتباط برقرار کنند و مساله مرکزی هر اعتصاب همگانی یعنی ارتباطات را با وجود فقدان تشکیلات اتحادیه ای و سندیکایی فراگیر حل و فصل کنند. به مُوازات آن، نُکته ای که در این اعتصاب به گونه برجسته تری رُخ می نماید، افزایش توان سازماندهی، پیشبُرد هماهنگ آن و تنظیم اُمور جاری اش به طور روزانه است.

تجربه اعصاب کنونی در هر دو زمینه ارتباطات و مُدیریت، راهنمایی برای مُبارزات هماهنگ دیگر بخشهای جامعه است که در میدان حضور دارند و با چشم باز رویدادها را مُرور می کنند.

مُبارزه همبسته رانندگان و کامیون داران در همین حال روندی که از ماه های پیش در جُنبشهای مُبارزاتی آغاز گردیده را تقویت می کند. هر روز بخشهای دیگری از این جُنبشها به ضرورت و نیاز فراتر رفتن از مُبارزه انفرادی و جداگانه و ایجاد قُدرت جمعی و مُوثر در برابر قُدرت یکپارچه حکومت به مثابه یک طبقه می رسند. اعتصاب بازار، اعتصاب کارگران ابنیه راه آهن و اعتصاب کردستان در فرایند پیشرونده ای قرار دارد که اعتصاب امروز بر تارُک آن قرار گرفته.

اعتماد به نفسی که نیروی مُحرک اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون داران به حساب می آید، ریشه در تجربه مُبارزاتی خُرداد دارد. مبارزه امروز آنها به همین گونه تزریق کننده اعتماد به نفس در بخشهای دیگر جامعه برای طرح مُطالبات خود و پافشاری بر کسب خواسته هایشان است. در هر شهر و روستایی که چرخ کامیونها از حرکت باز ایستاده، اراده تغییر شرایط با نیروی بیشتری به گردش درمی آید و مُنتشر می گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.