گوش کنید به اظهارات وقیحانه وزیر تعفن بهداشت, ایران کنونی فقط مال آخوندھا و آقازادەھاست!

By | 2018-09-30

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.