دین فروشان مردم ستیزبرای خیابانی در قم ورودی گذاشته اند و از عبور بانوان بدون چادر جلوگیری می کنند

By | 2018-10-02

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.