کرج، اعتصاب و تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان امام خمینی بدلیل ماهها حقوق معوقه/ امروز 11 مهر

By | 2018-10-03

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.