خشونت خانگی؛ کودکان ۵ تا ۱۳ ساله، ۶۰ درصد پذیرش شدگان اورژانس اجتماعی 

By | 2018-10-04

رئیس اورژانس اجتماعی کشور با بیان این که ۳۰ درصد از تماس‌های برقرار شده مربوط به «خشونت خانگی» بوده است، گفت: “خشونت خانگی رتبه نخست را در مدارج مربوط به کودک آزاری به خود اختصاص داده است به طوری که از این میزان ۵۰ درصد مربوط به غفلت در حوزه آموزش کودکان، ۳۰ درصد مربوط به کودک آزاری جسمی ، ۱۵ درصد کودک آزار روانی و چهار درصد جنسی بوده است”.

جعفری با اشاره به این که ۵۷ درصد از عاملان اعمال خشونت پدران بوده‌اند، گفت: “۲۶ درصد از آنها نیز مادران و ۸.۵ درصد نامادری و یا ناپدری و ۱.۳ دهم نیز مربوط به خواهران و برادران بوده است. تنها یک و نیم درصد از عاملان خشونت غریبه ها بوده‌اند. همچنین می‌توان گفت ۹۸.۵ درصد از این آسیب‌ها از سوی اقوام و خویشاوندان بوده است”.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.