ثبت سالانه ۸ طلاق در هزار خانواده ایرانی

By | 2018-10-14

 مدیرکل دفتر آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال گفت: حدود 21 میلیون خانواده در کشور داریم و در حال حاضر به ازاء هرهزار خانواده سالانه زندگی مشترک 8 خانواده به طلاق می انجامد.

محمدباقرعباسی افزود: در مقابل 32 خانواده بر اثر ازدواج تشکیل می‌شود، یعنی سالانه 24 خانواده به ازاء هر هزار خانواده به تعداد خانواده‌های کشور اضافه می‌شود.وی خاطر نشان کرد: آمارهای ازدواج و طلاق به تفصیل توسط سازمان ثبت احوال کشور در قالب کتاب طلاق در ایران 1396 منتشر شده است و از طریق درگاه این سازمان در اختیار تمام هموطنان قرار دارد.وی از رسانه‌ها خواست تا با توجه به حساسیت عمومی نسبت به بحث طلاق رویه‌های علمی را در اعلام آمار از نظر دور نداشته، واقعیات اجتماعی را فدای تیترهای مخاطب پسند نکنند و همچنین از متخصصان و صاحبنظران نیز درخواست می شود واقعیات آماری را چنان که هست بازتاب دهند.

*رشد بیش از 6 درصدی طلاق در سال گذشته فاقد مبنای آماری است
مدیر کل دفتر آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال با تاکید بر اینکه مرجع رسمی اعلام آمار حیاتی در کشور سازمان ثبت احوال است، گفت: رشد بیش از 6 درصدی طلاق در سال گذشته نسبت به سال 95 به استناد آمارهای ثبت احوال که از سوی یکی مسئولان اعلام شده بود، فاقد مبنای آماری است.وی گفت: میزان عمومی طلاق در سال 1396 و 1395 به طور مشابه 2.2 به ازاء هر هزار نفر جمعیت ایرانی ساکن در کشور بود و میزان طلاق متاهلان به عنوان شاخص اصلی ارزیابی وضعیت طلاق در کشور 8.4 به ازاء هر هزار زن ایرانی دارای همسر در کشور است و این رقم در سال 1393؛ در بالاترین اندازه 8.8 بود.وی تاکیدکرد: در کمیته آمارهای بخشی شورای عالی جمعیت، آمار معضلات تفسیری شاخص نسبت ازدواج به طلاق مطرح شد، در این شاخص صورت کسر مربوط به ازدواج های امسال (یعنی بخشی از جمعیت بدون همسر) و مخرج کسر مربوط به طلاق های امسال (یعنی بخشی از جمعیت دارای همسر) است که به دلیل هم مجموعه نبودن صورت و مخرج، محاسبه این شاخص تعابیری نابجا به همراه خواهد داشت.

عباسی ادامه داد: مفهوم تفسیری این شاخص، ثبت به طور مثال 4 ازدواج در برابر ثبت یک طلاق است، نه اینکه از هر 4 ازدواج یکی به طلاق ختم شود.مدیر کل دفتر آمار جمعیتی افزود: در زمینه کاهش تعداد ازدواج‌های رخ‌داده کشور در سال‌های اخیر باید به تاثیرگذاری متولدان نیمه اول دهه شصت از سن ازدواج نیز توجه کرد.وی میزان کاهش ازدواج در سال 1396 نسبت به سال 1395 را 9 درصد اعلام کرد و گفت: روند کاهشی افراد در معرض ازدواج در فاصله دو سرشماری نفوس 1395 و 1385 دلالت به این مدعا دارد، اما در عین حال باید به افزایش میانگین و میانه سن ازدواج به ویژه در میان مردان به عنوان یک موضوع اجتماعی مهم توجه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.