دانش آموز: ما آمدیم که بفهمند نسل ما نسلی نیست که ساکت باشیم و هر غلطی که خواستند بکنند

By | 2018-10-17

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.