چند نفر در ایران شغل تمام‌وقت دارند؟

By | 2018-10-22

رئیس مرکز آمار در سخنانی گفته است، از جمعیت 81 میلیونی 14 میلیون نفر به صورت تمام‌وقت در ایران مشغول به کار هستند و 10 میلیون نفر شغل پاره‌وقت دارند. 3 میلیون نفر هم بیکار هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.