نوری زاد: چطور می شود فردی در رهبری باشد ولی این همه فجایع را در کشور نبیند!!

By | 2018-10-25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.