پیشنهاد ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان رشوه برای یک پُست

By | 2018-10-28

افشاگری وزیر کار سابق و سوال مجری تلویزیون؛ چه ساده وزیر چنین اعترافی می کنه و هیچ کس هم پیگیر نیست که کدام خودی چنین پیشنهادی کرده!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.