پاسخ شجاعانه معلم ساکن ایران درپاسخ به یکی ازاعضای مجلس که به معلمان توهین کرده بود:‌ «این دم دم آخر است. پس حالا که به لحظات ملکوتی دم آخر نزدیک می شویم، آقای عضو مجلس، در دهنت رو ببند!»

By | 2018-10-29

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.