امیر خجسته :  برخی آقازاده ها با فشارهای سیاسی در حال غارت بیت المال هستند

By | 2018-11-04

امیر خجسته رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت:

* مبارزه با فساد نیازمند استمرار و جدیت است؛ در این صورت ریشه های فساد قطع خواهد شد.

*  ما در حدود 12 هزار قانون در طول یکصد سال گذشته تهیه کرده ایم در حالی که کشور فرانسه با سه هزار قانون در حال نظارت بر این قوانین است.

* ما 30 دستگاه نظارتی در کشور داریم که این دستگاه ها در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، چشم نظام محسوب می شوند.

* برخی آقازاده ها با فشارهای سیاسی در حال غارت بیت المال هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.