شهرنو آن شهر مشهد وارثش قواد شهر,نوید اخگر

By | 2018-11-04

اشک من کو آه من کو نغمهء یاران کجاست؟

آن پدر کو مادرم کو شعلهء سامان کجاست؟

قحطی مهر محبت شیخ ناهنجار و دین

دزد گیر و سارق و آن نسخه درمان کجاست؟

گفته آقا زاده ها میلیارد ملیون برده اند

سفره آنان کجا وآن سفره اینان کجاست؟

شهرنو آن شهر مشهد وارثش قواد شهر

میفروشد آنچه داردمملکت آن بچه ویران کجاست

سقف من این است و بالاپوش شبهای دراز

نبض سرما در رگم ته ماندهء آنان کجاست؟

شهر رسوائی دروغ و فاحشه پامنقلی پا منبری

اینهمه رسوائی اسلام پس آن تیغهء جانان کجاست؟

خون رگهایم بروی دار میریزد ببین

انقلابی در کمین پروانهء یاران کجاست؟

با شتاب شعر اخگر توده ها در حرکتند

حرکت طوفان در این شب زنده بیداران کجاست؟

نوید اخگر

سوم ماه نوامبر سال 2018 میلادی سوئد استکهلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.