وقتیکه در کتابهای درسی کودکان، چرندیات حکومتی جای مطالب آموزشی را می گیرند!

By | 2018-11-06

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.